Terek-Kuma CHANNEL

TERRY-KUM CHANNEL - zavlažovanie na sever. Kaukaz. Otvorená v roku 1961. Dodáva vodu do rieky Terek v rieke Kuma. Dĺžka cca. 150 km.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.