Terramar

Terramar - archeologická kultúra doby bronzovej (2. tisícročia pred naším letopočtom ...) na severe. Talianska. Opevnené osady, niekedy na chodníkoch, pohreby v urnách. Ekonomika: poľnohospodárstvo, chov dobytka, poľovníctvo.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.