Terek Cossack armády

TERASA COSSACK TROOPS - vznikla v 2. poschodí. 16. st. (oficiálne 1577) od slobodných kozákov - imigrantov z Volhy do rieky. Terek. Od roku 1832 ako súčasť kaukazskej lineárnej kozáckej armády bol v roku 1860 od neho oddelený (centrum je Vladikavkaz). V roku 1916 populácia 255 tisíc ľudí, 1, 9 miliónov akrov pôdy. V 1. svetovej vojne boli vystavené 14, 5 namontovaných plukov, 2 prapory, 3 batérie, 2, 5 st. V roku 1918 to bolo zrušené.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.