Terpigorev Alexander Mitrofanov

Terpigorev Alexander Mitrofanov (1873-1959), vedec v oblasti banského vedy, akademik ZSSR (1935). Hlavné práce na ťažbe uhlia, mechanizácia a automatizácia ťažobných prác, hydromechanizácia a podzemné splyňovanie uhlia. Štátna cena ZSSR (1943).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.