TURNER Frederick Jackson

TURNER Frederick Jackson (1861-1932) - Americký historik, jeden zo zakladateľov ekonomických trendov v USA historiografii, tvorca tzv .. teória hraníc, podľa ktorej je kolonizácia Západu definujúcou črtou amerických dejín.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.