TERMINOLÓGIA

terminológia (od termínu a ... logy) -. Totalita, systém pojmov akejkoľvek vedy, oblasti techniky, umeleckej formy atď.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.