Terminator

TERMINATOR (z latinského termínov. - čiaru) - (Lat termíny čiaru.) Hranice medzi osvetlených a neosvetlených častiach povrchu planét alebo ich družíc.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.