Terminal

TERMINAL - ... 1) koncové zariadenia ako súčasť počítačového systému pre zadávanie informácií do systému a zobrazenie informácií o nich, napr. , v interakcii osoby s počítačom. Terminál je pripojený k počítaču pomocou dátových kanálov. Ako terminál používajte napríklad. , displeje, teletypy

2)] Portová časť určená na spracovanie kontajnerov a baleného tovaru.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.