Gennady Fedorov Tereschenko

Gennady Fedorov Tereschenko (b. 1941), chemik, dopisujúcí člen Ruskej akadémie vied (1997). Štúdie v oblasti kinetiky a termodynamiky katalytických reakcií aminácie a hydrogenácie organických zlúčenín. Vyvinuté priemyselné technológie na výrobu alkanolamínov, alifatických amínov, peroxidu vodíka atď.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.