Tereza z Lisieux

Terézia z Lisieux (Therese de Lisieux) - "Teresa Ježiška a Svätej tváre" (1873-97), francúzsky karmelitánov mníška. V 20. storočí. jej duchovná autobiografia História duše (1898) bola všeobecne známa. Pamäť v katolíckej cirkvi 30. septembra, 1. a 3. októbra.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.