Terézia z Avily, Terézie od Ježiša môže byť (Teresa de Avila, Teresa de Jesús)

, Terézie z Avily, Teresa Ježišov (Teresa de Ávila, Teresa de Jesús) (real meno a priezvisko Teresa Sanchez de Cepeda-and-Ahumada, Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada) (1515-1582), španielsky mystik. Karmelitánok z roku 1533, v roku 1562 opustili kláštor a založili nový kláštor, ktorý viedol v roku 1580 k vydaniu tzv prísneho poriadku bosých karmelitánov (a karmelitánov. - Pozri Juan de la Cruz). Kanonizovaný katolíckou cirkvou, zaradil medzi učiteľov Cirkvi. Patriot svätého Španielska. Terézia z Avily patrí k najlepším duchovných spisovateľov španielskeho "zlatého veku". Hlavné diela: "The Book of My Life" (1562 - 1566), "Cesta k dokonalosti" (1583 ed.), "Vnútri hradu, alebo príbytok duše" (1589 ed.).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.