Terentyev Alexander P.

Terentiev, Alexander Petrovič (1891-1970) - Ruský organický chemik, člen korešpondent Akadémie vied ZSSR (1953). Hlavné práce o metódach organickej funkčnej analýzy, chémii heterocyklických zlúčenín, stereochémii a nomenklatúre organických zlúčenín. Štátna cena ZSSR (1948).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.