Terenin Alexander

Terenin Alexander (1896 - 1967) - ruský chemik, zakladateľ vedeckej školy fotochémie, akademik ZSSR (1939), Hrdina socialistickej práce (1966). Sledoval som (pomocou spektrálnych a optických metód) mnohé fotochemické reakcie. Štátna cena ZSSR (1946).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.