Tercet

tercet (z latinského Tertius. - tretia) -. ... 1) druh vokálnych telies 3 účinkujúcich v opere, oratóriá, opereta (v porovnaní s Art Trio), rovnako ako hudba. works for this composition

2)] tertset vo verzii - pozri Sonnet.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.