Levon Ter-Petrosyan H.

Levon Ter-Petrosyan H. (b. 1945), prezident Arménska 1991-98. Od roku 1972 do vedeckej práce v ústave literatúru Akadémie vied arménskej SSR, od roku 1978 - v Matenadaran. Od roku 1989 je členom, predsedom predstavenstva Arménskeho národného hnutia. V rokoch 1990-91 bol predsedom arménskych ozbrojených síl.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.