Tenzorovú kalkul

tenzorovú kalkul - matematická teória, ktorá zovšeobecňuje vektorový počet a maticové algebry. V tenzorového počte štúdie veľkosti zvláštneho druhu - tenzory, ktoré sú popísané v každom súradnicovom systéme, viac čísel, zákon transformácia týchto čísel pri prepnutí z jedného súradnicového systému do druhého, je zložitejšie ako u vektorov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.