Tengli (Tinguely) Jean

Tengli (Tinguely) Jean (b. 1925), francúzsky sochár. Je zo Švajčiarska. Jeden z vedúcich majstrov "kinetického umenia"; od 50. rokov. získal slávu svojim "kresbám", "sebazničujúcim" a iným komplexným sochám - mechanizmom, ironicky interpretujúc vedecký a technologický pokrok XX. storočia.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.