TENERES

TENERES (trinitrorezortsinat olovo - THPC), iniciačný výbušniny. Zlato-žlté tmavnutie vo vzduchových kryštáloch. Rýchlosť detonácie je 5, 2 km / s. Používa sa v detonátorových kapsliach spolu s azidom olova.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.