Tendenčné

tendenčné - ... 1) jednotné vykonávanie určitých myšlienok, trendy,

2)], odchýlka alebo predsudky, zaujatosť

3), v stave techniky - a) poškodzovať alebo jednostranné zverejnenie (tlmočenie) témy diela; b) menej často - otvorená tendencia umeleckých diel.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.