NÁJOMCU - to ... Čo Tenant?

Tenant - .. strana nájme majetku prenajímateľa pochádzajúce naliehavé a ťaživej ekonomické využitie. Nájomníci môžu byť štátne, družstevné a iné verejné podniky (organizácie), v Vol. H. Usporiadanie nájomníkmi, skupiny celkov, ako aj občania alebo skupiny občanov. Nájomné organizácie sú založené na prísne dobrovoľnom základe a majú práva právnickej osoby.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.