Dočasná invalidita

dočasná invalidita - dočasná invalidita, rovnako ako schopnosť vykonávať prácu (napr., Kedy karanténa, pri starostlivosti o chorého člena rodiny) , V Rusku s dočasným zdravotným postihnutím sú pracovníci a zamestnanci oslobodení od práce a dostávajú výhody zo štátnych fondov sociálneho poistenia.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.