Dočasný výbor členovia Štátnej dumy

Dočasná členovia Výboru Dumy - 27. februára - 6. október (12. marca - 19. október 1917 (predseda - Octobrist MV Rodzianko). Vytvoril členmi Dumy počas revolúcie februára 1917. Potom, čo nedokázal zachrániť monarchiu prevzal 1. (14) Na podanie marca štátu a po dohode s vedením petrohradského sovietu vytvorila dočasnú vládu. Potom pôsobil ako zastupiteľský orgán Dumy, likvidovaný po jej oficiálnom rozpustení.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.