Dočasné

DOČASNÉ -a; m. Periodické vydanie, zvyčajne postavené vo forme kroniky. V. Pushkinova komisia. V. Cisárska spoločnosť ruských dejín a starožitností. ● V starých časoch boli kroniky a kroniky nazývané tak.

encyklopedický slovník. 2009.