Temperley (Temperley) Harold William Vazeyl

TEMPERKY (temperle) Harold William Vazeyl (1879-1939) - anglický historik. Hlavné práce na dejinách anglickej zahraničnej politiky.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.