Teplota váhy

teplotnej stupnice - porovnateľný systém z číselných hodnôt teploty. Existuje absolútna termodynamická teplotnej stupnice (Kelvin stupnice), a vysoká teplota empirický rozsahu vykonávaná pomocou vlastností látok, v závislosti na teplote (tepelnej rozťažnosti, čo je zmena elektrického odporu s teplotou a ďalšie.). Empirické teplotné stupnice sa vyznačujú počiatočnými referenčnými bodmi a veľkosťou použitej jednotky teploty :. C (stupnice Celzia). r (stupnica Reaumur). F (stupnica Fahrenheita). 1. R = 1, 25. C, 1F = 5/9. C. Teplotná škála, ktorá prakticky reprodukuje kelvinovú stupnicu (1 K = 1. C), sa nazýva medzinárodná praktická teplotná stupnica.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.