Teplota fázového prechodu z

teplota fázového prechodu - rovnovážnej teploty fázového prechodu látky (bod topenia, teploty varu) pri konštantnom tlaku. Závislosť teploty fázového prechodu na tlaku pre jednosložkový systém je daná Clapeyron-Clausius rovnicou.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.