TEPLOTA

teplota (z latinského Teplota -. Správne miešanie - normálny stav) je fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje stav termodynamickej rovnováhy systému. Teplota všetkých častí izolovaného systému v rovnováhe je rovnaká. Ak systém nie je v rovnováhe, dochádza k výmene tepla medzi jeho časťami s rôznymi teplotami. Vyššia teplota majú tie telesá, v ktorých je priemerná kinetická energia molekúl (atómov) vyššia. Zmerajte teplotu pomocou teplomerov na základe závislosti všetkých vlastností tela (objem, elektrický odpor atď.) Na teplote. Teoreticky sa teplota určuje na základe druhého zákona termodynamiky ako odvodenia energie tela z jeho entropie. Takže určená teplota je vždy pozitívna, nazývaná absolútnou teplotou alebo teplotou na termodynamickej teplotnej stupnici (označená T). Jednotka absolútnej teploty v SI je kelvin (K). Teplotné hodnoty v stupnici Celsia (t, C) sa vzťahujú na absolútnu teplotu vzťahom t = T-273, 15K (1. C = 1 K).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.