TEMP

TEMP - v hudbe - rýchlosť sledovania metrických počítačov. Hlavné tempo (vo vzostupnom poradí): štrk, largo, adagio, stuha (pomalé sadzby); andante, moderato (mierne tempo); animato, allegro, vivo, presto (rýchle tempo). Niektoré žánre (pochod, valčík) sa vyznačujú určitým tempom. Na presné meranie tempa sa používa metronóm.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.