TEMIR

Temir je mesto v Kazachstane, regióne Aktobe. , na rieke. Temir, 25 km od železničnej stanice. -e. Art. Temir. 3, 3 tisíc obyvateľov (199 ... 1). Zariadenie na spracovanie oleja. Bola založená v roku 1879.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.