Telluric LINE

telluric línie (z latinského Tellus -. Genus n telluris - .. Zeme), absorpčné čiary vo spektrách kozmických zdrojov žiarenia z priechod žiarenia skrz pozemskej atmosfére. Tvorba telieskových línií je hlavne zodpovedná za molekuly N2, O2, O3, H2O.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.