TELLURIDY

TELLURIDY sú chemické zlúčeniny teluru s kovmi, kryštály. Mnoho teluridov má polovodičové vlastnosti a vysokú citlivosť na rôzne žiarenie (infračervené žiarenie, röntgenové žiarenie atď.); sa používajú v fotobuňkách, fotosenzitívnych vrstvách elektrónových lúčov, dozimetre, infračervených prijímačoch.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.