Jacks

Jacks (nar visutá dráha. - Z gréckeho teľa. - preč a phero - am) , neodporúčaný názov pohyblivého zdvíhacieho zariadenia.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.