Televízna veža

Televízia veža - podpora (obvykle kov, betón alebo ich kombinácie), na ktorej vrchole je namontovaný antény televízne stanice a vysielanie antén, mikrovlnné vysielanie, rádiové komunikácie, niekedy nástrojov pre meteorologické pozorovania , Rozličné rozhlasové a televízne zariadenia sú umiestnené v kufri televíznej veže. Čím je televízna veža vyššia, tým väčší je polomer bezpečného prijímania televíznych programov; eg. , Televízna veža Ostankino v Moskve (1967, hlavný návrhár NV Nikitin) vo výške St. 540 m poskytuje príjem v zóne s polomerom 120-130 km.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.