Testovacie vzor

Televízia TEST TABLE (napr. Na cieľovú monoskopu.). - Vlastné obraz je reprodukovaný na tienidle pre nastavenie televízneho prístroja a vyhodnocovanie kvality televízneho obrazu je (, napríklad, na cieľové monoskopu) šmykľavka, kreslenie alebo elektricky vytvorené (vo forme pulzu sekvencií špecifickú formu)

Collegiate Dictionary 2000

.. <- 1 ->