TV rádio vysielajúce stanice

TV rádio vysielajúce stanice - rozhlasová stanica slúžiaca na prenos televíznych programov pomocou rádiových vĺn. Obrazové signály a zvukové televízny program sa prevedie televízna stanica rádio vysielacie AM modulované vysokofrekvenčné modulované obraz a zvukový signál je vysielaný na nosných frekvenciách v pásme VHF alebo UHF. K dispozícii sú vysielacie stanice s jedným a viac programami.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.