Televízny film

televíznych filmov (TV film) - film, vytvorený špeciálne pre demonštráciu televíznej vysielacej siete. Film je natočený kamerou fotoaparátu (s ohľadom na to, že uhlové rozmery televíznej obrazovky sa líšia od uhlopriečky obrazovky) alebo zaznamenané na magnetickú pásku.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.