Telemeasurements

telemeasurements (TI) (telemetria) - meranie vzdialenosti fyzikálnych veličín charakterizujúcich technického procesu, prírodného javu alebo stavu živého organizmu. Priame merania sa vykonávajú pomocou snímačov; Získané výsledky sú automaticky prenášané (zvyčajne vo forme kódovaných rádiových signálov) prostredníctvom komunikačných kanálov do prijímacieho zariadenia, kde sú dekódované pre ďalšie spracovanie alebo registrácia.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.