Telethermal FIELD

telethermal ZÁLOHA (telo ... a gréckej Therme -. Heat - tepelné), ložiská nerastných surovín, zďaleka v zemskej hĺbke vyvrelín, ktorý by mal k ich príbuznosti cez horúce mineralizovanej vodných roztokov. Niektoré ložiská antimónu, ortuti, baritu, fluoritu patria do termotermálnych ložísk.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.