Teles Nikolai

TELESHOV Nikolaj Dmitrievich (1867-1957) - ruský spisovateľ. V príbehoch pred rokom 1917 - vplyv AP Chekhov, demokratické názory. Príbeh "Začiatok konca" (1933) o revolúcii 1905-07. Organizované v literárnom kruhu "Streda" v roku 1899. Memoáre "konštatuje autor" (1953).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.