Pevný uhol

priestorového uhla - časť ohraničenú kužeľovou plochou, najmä trojuholníkové a rôznorodých uhly sú obmedzené, v tomto poradí, tri a mnoho rovinné plochy, zbiehajúce sa na vrchole pevného uhla. Jednotka merania pevného uhla sa nazýva steradián.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.