TELESPHOR

Telesforo (Greek prináša dokončenie.) - už starí Gréci démon zotavenie. Bol zobrazený ako mladý muž v plášti s kapucňou, vedľa Asclepia.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.