ÚStredne

Ústredne - stavebné kovania komplex určený pre prepínané telefónnej siete. Na telefónnych ústredniach sú počas trvania telefonických rozhovorov a ich odpojenia na konci rokovaní prepojené určité telefónne kanály, napríklad účastnícke a spojovacie linky. Prostredníctvom prepínania sú telefónne ústredne rozdelené na manuálne a automatické (PBX).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.