Telefonovanie

telefónia - prenos cez informácie o vzdialenosť hlasu nesenú elektrických signálov šíriacich sa cez drôty či rádiové signály; typu telekomunikácií. Telefonická komunikácia zabezpečuje vedenie ústnych rokovaní medzi účastníkmi, vzdialené od seba takmer na akúkoľvek vzdialenosť. Začiatok telefonickej komunikácie bol položený v roku 1876 vynálezom telefónneho prístroja A. H. Bellom (USA) a vytvorením prvej telefónnej ústredne (1878, New Haven, USA). K dispozícii sú telefónne komunikácie miestne (mestské a vidiecke), medzimestské a medzinárodné, ako aj vnútropodniková, intra-produkčná, telefónna komunikácia s mobilnými objektmi (rádiotelefónna komunikácia). Telefónne linky sú zložité technické štruktúry (napr. Na niektorých medzimestských káblových linkách počet stredných zosilňovačov dosahuje niekoľko tisíc). Od začiatku. 80s. úspešne implementované systémy založené na optických komunikačných kábloch. Vytvárajú sa siete kolektívnych vysielačov (tzv. Celulárnych sietí), ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi účastníkmi cez rádiotelefón. Pri komunikácii na dlhé vzdialenosti sa stále viac využívajú umelé zemné satelity.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.