Teleológia

teleológia (z gréckeho telos. - rod n Teleos - .. cieľ a ... logy), filozofické doktríny, prisudzovať procesy a javy prírody cieľu (účelnosť alebo možnosť nastaviť ciele), ktorí buď sú založené Bohom (H. Wolf), alebo sú vnútornými príčinami prírody (Aristotle, GV Leibniz).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.