Telemetrie

Telemetria (tela ... a ... metre) - rovnaký ako telemetrie. Termín "telemetria" sa tradične používa na meranie meteorologických údajov (meteorologickej telemetrie) alebo biologických ukazovateľov organizmu (biologická telemetria).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.