Telecine

Telecine - zariadenie pre zobrazenie filmov v televízii. V teleskopickom projektori sa obraz zaznamenaný na filme (filmový obraz) číta optoelektronickým zariadením a konvertuje sa na obrazové signály prenášané cez televíznu vysielaciu sieť.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.