Teleki (Teleky) Ludwig

Teleki (Teleky) Ludwig (1872-1957), nemecký hygienik. Od roku 1939 v Spojených štátoch. Konanie o sociálnej hygieny, ochrany zdravia pri práci, choroby z povolania. Názov Teleka označil príznak otravy olovom, ktorý opísal.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.