Telegrafné sieť

telegrafné sieť - súbor technických zariadení a zariadení určených pre telegraf a pozostávajúce z telegrafné spoločnosti (prípojné body), ich spojovacích kanálov komunikácie a telegrafné stanice, ktoré slúžia pre prepínanie kanálov. V ruskej federácii telegrafická sieť zahŕňa siete: všeobecné použitie, telegrafiu predplatiteľov a faxovú komunikáciu. Celé územie Ruska je rozdelené do niekoľkých zón, z ktorých každý má hlavný uzol, regionálne a okresné uzly.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.