Telegrafie

telegrafie - prenos cez vzdialenosť diskrétnych (alfanumerické) správ - telegramov - povinný ich zaznamenaní na prijímacej strane; vykonávané elektrickými signálmi prenášanými drôtom a (alebo) rádiovými signálmi; typu telekomunikácií. Telegrafické správy sa vysielajú pomocou telegrafických prístrojov prostredníctvom kanálov telegrafnej siete vo forme kombinácií kódov. Podklady telegrafickej komunikácie boli položené v rokoch 1832-44 P. Schilling, BS Jacobi (Rusko) a S. Morse (USA). Podľa účelu a charakteru prenášaných informácií sú rozlíšené: verejná komunikácia, predplatiteľská telegrafia a fax.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.