Telegrafnej stanice

telegrafnej stanice - súbor zariadenia slúžiaceho na spínanie komunikačných kanálov telegrafné sieť. Na telegrafické stanice usporiadané dočasného pripojenie koncových bodov telegrafné sieť telegrafiu. Zlúčeninu možno nastaviť ručne - operátor-telegrafista (manuálny telegrafnej stanica vybavená telegrafnej prepínače) alebo automatické (pre automatické telegrafné stanice). Spínacie zariadenia automatických telegrafických staníc a automatických telefónnych ústrední sú v zásade podobné.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.